Syv indledende steps til at kommunikere mindre, men bedre

SkarptSprog.dk

Syv indledende steps til at kommunikere mindre, men bedre

”Vi må også til at kommunikere noget mere!”

Som ejer eller leder i en lille eller mellemstor virksomhed har du sikkert tænkt eller sagt denne sætning. Du ser din virksomhed som en boble af gode historier, der blot skal gå hul på for at øge omsætningen i forretningen. Derfor har du ansat en marketingmedarbejder til at lave annoncer, salgskampagner på sociale medier og til at gøre reklamefilmen klar. Kommunikation er godt. Mer’ vil ha’ mer’.

Kort sagt, I laver rigtigt mange informationsmaterialer, men laver I de rigtige materialer? Og tænker I over, hvordan I placerer dem strategisk?

For omtrent 95 pct. af de virksomheder, jeg møder, er svaret nej. Forretningsgrundlaget er strategisk, men kommunikationen bliver lavet i en blind tro på, at virksomheden absolut skal være på de sociale medier eller have et nyhedsbrev. Her ligger den største hindring for væksten i en virksomhed. I stedet for at sprøjte informations- og salgsmaterialer ud bør en enhver virksomhed arbejde systematisk med sine relationer og interesser. Dermed kommer virksomheden til at kommunikere mindre, men bedre. Kommunikationen bliver mere målrettet, og det fører til en mere stabil og langsigtet vækst.

Hvordan man som virksomhed arbejder systematisk med sine relationer og interesser, kan opsummeres i syv steps.

Step I: Først skal man have styr på sit forretningsgrundlag. Hvad laver virksomheden, og hvem skaber I værdi for? Hvorfor brænder I for dét, I laver?

Step II: Ud fra forretningsgrundlaget kan I formulere jeres vision, mission og værdier. I nogle virksomheder skrives disse i årsberetningen, men bliver gemt og glemt resten af året. Derfor er jeg som kommunikatør mere fan af, at en virksomhed har en grundfortælling. Den kan lederne hele tiden kommunikere til medarbejderne og til interessenter, og når grundfortællingen bliver brugt aktivt og levet, bliver den en del af ledernes adfærd. Det smitter automatisk af på medarbejderne.

Step III: Samtidig kortlægges virksomhedens interessenter. Mange virksomheder sætter lighedstegn mellem kunder og interessenter, men intet kunne være mere forkert. Enhver virksomhed har relationer, der rækker ud i samfundet. Dertil kommer de interne relationer til eksempelvis medarbejdere og tillidsmænd. 

Step IV: Efter kortlægningen skal interessenterne prioriteres, eksempelvis ud fra virksomhedens økonomiske, politiske eller normative interesse. De to første giver sig selv. Den sidste omfatter andre organisationer eller pressen, der er med til at slå takten og samfundsdebatten an på virksomhedens område. Her kan det være en god idé at spørge sine interessenter, hvordan de opfatter ens virksomhed, for måske har de et forældet eller forkert billede.

Step V: Herefter skal man systematisk kommunikere med sine interessenter. Måske skal der bygges nye alliancer? Måske skal medarbejderne opkvalificeres? Måske skal man mødes med en politiker eller afholde et event? Det kommer an på virksomhedens forretningsgrundlag og prioriteringer.

Step VI: Følg op med relevant information til interessenten og vær tilgængelig. Hér skal du bemærke, at den samme information ikke er relevant for alle dine interessenter. Selvom der er forskel på informationen, kan du sagtens være konsistent, fordi du har et solidt værdigrundlag. Og når du er konsistent og vedholdende, får dine interessenter tillid til dig.

Step VII: …Og tillid er den bedste relation, man kan have til sine interessenter.

Med disse syv skridt kommer jeres virksomhed væk fra den gængse opfattelse af kommunikation, hvor kvantitet går forud for kvalitet. Når mange virksomheder ikke gør det, kan det skyldes, at de er begravet i den daglige drift. For andre skyldes det en grundlæggende angst for at arbejde på en langsigtet måde og uden kvantitative hér-og-nu-målinger.

Men langsigtede udfordringer kommer man ikke til livs med flere salgsmaterialer. De overkommes kun med strategi. Med strategisk kommunikation kan det på overfladen se ud som om, at virksomheden kommunikerer mindre, men reelt kommer virksomheden til at kommunikere bedre.

Kommunikation er en betingelse for vækst i det 21. århundrede, men kommunikation er mere og andet end marketing. Begge discipliner er nødvendige, men hvorfor blive ved med at producere salgsmaterialer og gode historier, hvis relationerne kan bygges mere effektivt og målrettet?