Strategier og storytelling

SkarptSprog.dk

SkarptSprog.dk laver kommunikations- og PR-strategier for private virksomheder og offentlige organisationer, der har brug for et skarpere brand på markedet og en stringent kommunikation til interne og eksterne interessenter.

Kernefortællinger

Hvis jeres virksomhed har brug for en ny kernefortælling for at få en klarere position på markedet, kan SkarptSprog.dk skrive den nye fortælling. Gennem strategisk styrede interviews udvikles virksomhedens kernefortælling, og der lægges en strategisk plan for at bringe den ud internt i organisationen og en ekstern multimediestrategi for at få kernefortællingens budskaber placeret centralt i eksterne modtageres bevidsthed.

Strategisk kommunikation

God kommunikation kræver et skarpt øje for interessenter og muligheder for at påvirke de forskellige sfærer, som jeres interessenter befinder sig i. SkarptSprog.dk hjælper med at kortlægge alle jeres interessenter, planlægge budskaber og håndtere forskellige typer af mediekanaler, så jeres organisation får den bedste kommunikative platform at drive jeres forretning ud fra.

Pressehåndtering

Gode historier fra virksomheder skal fortælles vidt og bredt. En professionel pressehåndtering, der får virksomhedens gode historier i medierne med den rigtige timing, er essentiel for at styrke virksomhedens fortælling. SkarptSprog.dk kender forretningsgangene på redaktionerne på dagblade og i nichemedier og kan derfor hjælpe jeres virksomhed til at trække gode overskrifter, der øger kendskabet til jeres virksomhed.

Branding og kampagner

Hvis jeres virksomhed har brug for et sammenhængende brand eller en skræddersyet kampagne for et nyt produkt, kan SkarptSprog.dk skabe det unikke indhold. Med mange års erfaring fra den politiske verden kan SkarptSprog.dk bruge værktøjer, der placerer jeres virksomhed eller produkt centralt i jeres interessenters bevidsthed.

Sociale medier

Har du brug for at udbrede dine gode historier på sociale medier, kan SkarptSprog.dk lave en strategi og efterfølgende eksekvere den. Jeres virksomhed vil få relevante følgere og sikre en løbende og professionel tilstedeværelse på de udvalgte medier. Derudover kan SkarptSprog.dk skrive de gode historier til jeres nyhedsbrev og få dem til at leve længere på de sociale medier.

Tekstforfatning

Skal jeres virksomhed have skrevet en skarp tekst til hjemmesiden, en brochure, et kundebrev eller et nyhedsbrev, kan SkarptSprog.dk tilbyde tekstforfatning, der får budskabet til at stå centralt.

Moderator for arrangementer

Gennem flere år har Louise Lindhagen varetaget moderatoropgaver for større virksomheder og organisationer samt på folkemøder. Forud for arrangementet bliver temaerne researchet, så Louise Lindhagen er en fagligt kompetent ordstyrer, der stiller de spørgsmål, som dit publikum muligvis brænder inde med.