Blækket er tørt

SkarptSprog.dk

Vennerslund Energi- og Naturpark

SkarptSprog.dk har udviklet og eksekveret kommunikationsstrategien for bæredygtighedsprojektet, Vennerslund Energi- og Naturpark. I samarbejde med DTU arbejder Vennerslund for at få opstillet vedvarende energikilder med henblik på at skabe et landbrug, der kører på vedvarende energi, samt ladestandere til elbiler ud til motorvejen ved Guldborgsundtunnellen. Projektet har opnået omtale i bl.a. TV Øst, Politiken, Landbrugsmedierne og Lolland-Falsters Folketidende.


Guldborgsund Kommune

SkarptSprog.dk har ved flere lejligheder arbejdet for Guldborgsund Kommune og støttet kommunens pressehåndtering og borgerkommunikation ved særlige arrangementer. I 2018 og 2019 håndterede SkarptSprog.dk sociale medier samt nationale og internationale medier, da enkeltstarten for PostNord-løbet fandt sted i kommunen og ved arrangementet “Forskningens Døgn”. I 2020 har SkarptSprog.dk været ansvarlig for branding-siden “Vores Guldborgsund”.


East Logistics

East Logistics er en transport- og logistikvirksomhed, der forbinder europæiske markeder og skaber arbejdspladser på Lolland-Falster. Da virksomheden fyldte 20 år, havde SkarptSprog.dk ansvaret for at lave en strategisk pressehåndtering, der brandede den mellemstore virksomhed i både lokalpressen og i det nationale medie Transport Tidende.


Business Lolland-Falster

SkarptSprog.dk har ad flere omgange arbejdet med kommunikationen for Business Lolland-Falster. Organisationen opnåede medieomtale i Finans og Børsen, ligesom kommunikationen til foreningens medlemmer blev styrket gennem storytellingen i nyhedsbreve. Derudover har SkarptSprog.dk været journalisten og redaktøren bag Business Lolland-Falsters udgivelse “Business”, der udkom i marts 2019.


Erhvervsplaymaking Vordingborg-Guldborgsund-Lolland

Erhvervsplaymaker er et projekt under det lokale vækstprogram, der bringer virksomheder og folkeskoler sammen. SkarptSprog.dk er ansvarlig for den eksterne kommunikation, herunder pressehåndteringen, udarbejdelsen af kampagnematerialer og videoproduktion.


Rekruttering fra Kanten på Lolland-Falster

Rekrutteringsprogrammet “Rekruttering fra Kanten på Lolland-Falster” har opnået medieomtale i dagblade, nichemedier og TV, efter at SkarptSprog.dk har skrevet pressehistorierne for programmet. De gode historier bliver fortalt med alle virkelighedens facetter i et skarpt sprog, der får medierne til at optage historierne.


Nordsjællands Grundskole og Gymnasium

SkarptSprog.dk er fast tekstforfatter for Nordsjællands Grundskole og Gymnasium, når der skal laves kampagnematerialer. Derudover håndterer SkarptSprog.dk den lokale presse og sikrer, at skolens gode historier kommer ud til borgerne i Fredensborg og Hørsholm Kommune.


Teatret Masken

I forbindelse med Teatret Maskens 40 års jubilæum har SkarptSprog.dk været ansvarlig for pressehåndteringen til dagblade og nichemedier samt tekstforfatning til invitationer til offentlige personer og teatrets venner. Forestillingen opnåede omtale i bl.a. Politiken og TV Øst. Sidenhen har SkarptSprog.dk holdt foredrag for teatrets Ungedramaturgiat om kommunikation og pressehåndtering.


Lolland-Falster Lovestorm

Folkebevægelsen Lolland-Falster Lovestorm udnævner flere gange årligt en ambassadør for bevægelsen, der har gjort en særlig frivillig indsats på Lolland-Falster. SkarptSprog.dk er ansvarlig for at skrive portrætter af Lovestorm Ambassadørerne til magasinet LF Livsstil, som udkommer online og i detailhandlen på Lolland-Falster en gang om måneden.


Jyllands-Posten

Siden 2009 har Louise Lindhagen, der ejer SkarptSprog.dk, skrevet artikler og kronikker til landsdækkende medier, herunder Berlingske, Børsen og Information. I 2019 var Louise Lindhagen gennem SkarptSprog.dk ansat af Jyllands-Posten som klummeskribent og politisk kommentator. Klummen “Fra sans til samling” blev skrevet som en rejseberetning fra Sydeuropa om de politiske problemer og kulturelle forskelle, der sprang skribenten i øjnene.


Foredrag og workshops

SkarptSprog.dk kan arrangere foredrag og workshops om forskellige grene af kommunikation. Lolland-Falsters Turismekonference fik skræddersyet en workshop om digital kommunikation, mens medarbejderne i den mellemstore virksomhed Contech Automatic fik et seminar om at bruge LinkedIn professionelt. Konservativ Ungdom blev skarp på debatteknik, mens Guldborgsund Ungdomsråd har lært om image og gode samarbejdsrelationer. I 2020 er Louise Lindhagen ansat som ekstern underviser i “Kommunikation i Praksis” på Københavns Erhvervsakademi.


Moderator ved arrangementer

Hvis jeres arrangement har brug for en skarp moderator, kan Louise Lindhagen planlægge et forløb og en debat, der gør en forskel for såvel deltagere i panelet som publikum. I 2018 og 2019 har Louise Lindhagen været moderator på Folkemøde Møn og Madens Folkemøde. Derudover har Louise Lindhagen bl.a. afviklet events for SMV Danmark og eventstedet GuldBoSund.