Om vikinger og kommunikation

SkarptSprog.dk

Om vikinger og kommunikation

Dengang jeg gik i grundskolen, havde jeg en meget dygtig lærer i historie. Han hed Henrik. Han var et omvandrende leksikon i vikingetiden, og han tog os hvert år med på museer og ekskursioner, så vi kunne mærke historien på vores egen krop.

Men Henrik skilte sig også ud fra de andre lærere af en anden grund: Ved et forældremøde sagde han til mig, at jeg havde en stor faglig viden, men hvis han som lærer skulle belønne den, skulle jeg vise, at jeg kunne bruge min viden og ødsle ud af den til de andre.

Historien fra min skoletid lader vi hænge i luften, mens vi går tilbage til problemet med videndeling i større organisationer. I min sidste blog beskrev jeg de forskellige typer af viden, der gemmer sig blandt medarbejderne i en organisation. I denne blog vil jeg beskrive nogle af de historietyper, som jeres organisation kan anvende til at sprede viden.

Vendepunktshistorien

Denne historie kan være god at fortælle, hvis en medarbejder har fået en ny, vanskelig opgave, som han eller hun har besluttet sig for at løse. Det kan være, at medarbejderen har taget en ny rolle på sig, eksempelvis som fungerende leder, eller har afprøvet en ny metode. En vendepunktshistorie deler viden om, hvordan opgaven er blevet grebet an og kan inspirere til innovation og nytænkning blandt andre medarbejdere i virksomheden.

Det skal sgu være løgn-historien

Vi har alle siddet i en situation, hvor vi har været tæt på at kaste håndklædet i ringen. Det ser sort ud, men pludselig sker der noget afgørende, der vender udviklingen. Det er udgangspunktet for en ”det skal sgu være løgn-historie”. Håbløsheden bliver erstattet af nyt gå-på-mod og kan være med til at vende udviklingen. Denne type af historie kan være særligt god til vidensdeling, hvis medarbejdere har brug for at få den nye viden pakket ind i motivation og kampgejst. Hvis man ved, at den nye arbejdsmetode er blevet til under vanskelige omstændigheder og har reddet en afdeling eller hele virksomheden, vækker det en gnist hos medarbejderne og får dem til at huske historien.

Fyrtårnshistorien

Vi har alle brug for et fyrtårn, et lys i mørket, der viser vejen frem. Fyrtårnshistorien er fortællingen om en rollemodel, der har inspireret de andre i virksomheden. Det kan også være en fortælling, hvor den enkeltes indsats bliver sat ind i en større sammenhæng, så man kan se sig selv som den del af virksomhedens større fællesskab. Når man deler viden med en fyrtårnshistorie, fortæller man, hvad en rollemodel har gjort i en given situation. Det behøver ikke at være lederen i en virksomhed, der er rollemodellen – tværtimod. 

Springbrætshistorien

Endelig er der springbrætshistorien, der formidler, hvordan en medarbejder eller en gruppe kan finde på nye måder at løse en opgave, der efterfølgende har fået stor betydning for organisationen. Når man formidler viden på denne måde, kan det inspirere medarbejderne til at stille sig på det samme eller på et nyt springbræt for at finde nye måder at løse opgaverne på.

Og så tilbage…

I en virksomhed er det en fordel at formidle viden gennem historier, fordi det hjælper medarbejderne til at huske dem. På samme måde, som jeg husker Henrik, min historielærer, fordi han formidlede sit budskab som et springbræt for mig til at ændre min adfærd og ødsle ud af min viden.

Og på den måde blev han også et fyrtårn og forbillede for mig som menneske.

Hvis du har brug for hjælp til, hvordan jeres organisation kan formidle viden via historier, så den nye viden hænger fast hos medarbejderne, er du velkommen til at kontakte mig på info@skarptsprog.dk

Mange kommunikationshilsner
Louise Lindhagen