Presset i krydset: Når dine interessenter vil noget forskelligt

SkarptSprog.dk

Presset i krydset: Når dine interessenter vil noget forskelligt

I min sidste blog forklarede jeg, at interessenter altid er i bevægelse: De følger samfundets udvikling. De taler med hinanden og udveksler erfaringer. De får mere eller mindre magt. De får nye præferencer og målsætninger.

Når man som virksomhed analyserer sine interessenter, risikerer man derfor kun at få et øjebliksbillede – et fastfrosset skærmbillede, der ikke anviser, hvordan man skal handle. Derfor er det vigtigt hele tiden at have hånd i hanke med, hvordan ens interessenter bevæger sig i forhold ens egen virksomhed og i forhold til hinanden.

Krydspres

Som virksomhed kan man opleve, at ens interessenter vil noget helt forskelligt, der stritter i hver sin retning, altså et såkaldt krydspres. Hvilken strategi skal man så lægge?

Når krydset mellem ens interessenter presser ens virksomhed, kan man vælge mellem tre tilgange: 

  1. Den fundamentalistiske tilgang. Her vælger virksomheden at lukke øjnene for de grupper, som man ikke kan eller ikke vælger at imødekomme. Denne tilgang kan starte en verbal krig eller et fjendskab, der handlingslammer ens virksomhed og sætter den i et dårligt lys. 
  2. Det retoriske hykleri. Her skifter man som virksomhed holdning, alt efter hvilken interessent man taler med. Fordelen er selvfølgelig, at man kan få alle interessenter til at kunne lide sin virksomhed, når man taler dem efter munden, men der er også en stor risiko for, at hykleriet bliver afsløret – især hvis man ikke lever op til det, som man har lovet.
  3. Den afbalancerede tilgang. Her lytter man nøje til sine interessenters holdninger og afvejer hensynet til de enkelte grupper, inden man fastlægger sin egen position.

Den afbalancerede tilgang er klart at foretrække, men den er tidskrævende, fordi det tager tid at lytte og overveje. Det mest konstruktive vil være, hvis man kan bruge den afbalancerede tilgang til at reformulere det dilemma, man som virksomhed er endt i.

Uanset hvad er det vigtigt altid at sætte sig i interessentens sted og spørge sig selv, hvorfor interessenten skulle ønske at etablere, fastholde og udvikle relationen til vores virksomhed.

Dine interessenter er ikke din målgruppe

Når jeg underviser i eller afholder workshops om at lave en interessentanalyse, bliver jeg ofte spurgt, hvad forskellen er på en interessent- og en målgruppe. Målgruppen er en udvalgt gruppe af interessenter, som virksomheden ønsker at påvirke gennem kommunikationen. Inden for en interessentgruppe kan man have flere målgrupper, som man skal kommunikere med på forskellig vis. Hvor man arbejder strategisk med sine interessenter, er man mere konkret og operationel, når det angår målgruppen. 

Jeg håber, at mine to blogs om interessentanalyser har inspireret dig til, hvordan du kan gå mere strategisk til værks i forhold til dine interessenter. Hvis du har brug for hjælp til at få et skarpt og strategisk sprog i forhold til din omverden, er du velkommen til at kontakte mig på info@skarptsprog.dk.

Mange bloghilsner

Louise Lindhagen