Hvilken værdi har din virksomhed skabt i dag?

SkarptSprog.dk

Hvilken værdi har din virksomhed skabt i dag?

I øjeblikket er jeg ved at gennemføre en strategiproces i en virksomhed. En virksomhed, der har brændt sit DNA i begge ender. Ladet sin kernefortælling gå op i røg, og mellem de små askepartikler sporadisk jagtet de små, gode historier, der blæste i vinden. Mellem røgsøjlerne tegner sig et omrids af en fragmenteret virksomhed, der ikke længere ved, hvem den skaber værdi for.

God kommunikation med et skarpt sprog tager altid afsæt i forretningsmodellen. En virksomheds ledere skal som ved en brandøvelse kunne vågne og svare på tre spørgsmål:

  • Hvad er min virksomheds produkt?
  • Hvem skaber min virksomhed værdi for?
  • Hvorfor er netop min virksomhed den rette til at hjælpe?

Med andre ord, god kommunikation for en virksomhed starter med en strategiproces – og her er første skridt altid et gennemsyn af forretningsmodellen.

Stil de svære spørgsmål
Et gennemsyn af forretningsmodellen tager udgangspunkt i de processer, der findes inden i og uden for virksomheden. Hvad er det for et produkt, og hvilke led skal det igennem, inden det kommer ud og er til gavn for kunderne? Hvornår er det, at kunden har brug for os, og skal vi som virksomhed måske ind noget tidligere for at få skabt bedre løsninger?

Disse spørgsmål bør tænde ilden forud for enhver strategiproces, og kun ved at stille de kritiske spørgsmål, er det muligt at kreere den rette kommunikation for virksomheden.

Forretningsmodellen består også af overvejelser om teknologi, produktion og service. Giver det mening at have alle tre dele in-house, eller ville det give bedre mening at indgå strategiske partnerskaber? Og hvordan får man kommunikeret et partnerskab, så det er til fordel for alle parter?

Et eksempel er den virksomhed, som jeg er i gang med at lave en strategiproces for. Virksomheden havde stirret sig blind på sit salg og glemt at tænke sig selv som en værdiskaber. Ledelsen havde glemt, at den mindst i lige så høj grad skulle tænke på at skabe relationer.

Et skarpt syn på disse overvejelser kan være med til at opbløde grænserne mellem partnere, kunder og konkurrenter. Det kommer bedst til udtryk, når man går fra at tænke, “hvad vil du købe af mig?” til, “hvordan kan vi skabe værdi sammen”?

Ingen hurtig brandslukning
Hvis man som virksomhed ønsker at positionere sig i et marked, er der ingen hurtige løsninger eller brandslukning. God kommunikation kommer indefra, og det kræver først og fremmest, at man har den rigtige forretningsmodel, som man kan knytte kommunikationen – det skarpe sprog – til.

I mine kommende blogindlæg vil du kunne læse mere om step 2, 3 og 4 i strategiprocessen, der leder til god kommunikation. Her tager jeg et nærmere kig på organisationen, ledelsessystemet og værdiledelsen, der er det essentielle fundament for den gode virksomhedskommunikation.

Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp til, hvordan din virksomhed kan få kickstartet strategiprocessen, så kontakt mig på info@skarptsprog.dk

Mange skarpe sproghilsner


Louise Lindhagen
Kommunikationsrådgiver og storyteller