Sæt mål og sæt ord på jeres resultater for at undgå ratslør i virksomheden

SkarptSprog.dk

Sæt mål og sæt ord på jeres resultater for at undgå ratslør i virksomheden

Hvor ofte sætter du dig ind i din bil uden at kende dit mål og din destination?

Det hænder, men størstedelen af gangene har du en idé om, hvor du er på vej hen. Måske du kører en omvej, bliver inspireret til en smuttur eller skifter destination undervejs, men du ved, at du er på vej mod et mål.

For mange virksomheder kan det omvendt være grænseoverskridende at sætte sig et mål. Hvad nu, hvis man sætter barren for højt eller for lavt? Og hvorfor overhovedet styre efter et mål, hvis det går meget godt i hverdagen?

Mål giver en unik position
For at få et skarpt sprog og en klar kommunikation er det nødvendigt at sætte sig et mål. Den virksomhed, som jeg er i gang med at guide igennem en strategiproces, havde netop ikke formuleret sine mål eller evalueret sine resultater. Derfor havde den mistet sin retning.

Når jeg rådgiver en virksomhed, der har svært ved at beskrive sine mål og resultater, starter jeg med at bede om, at virksomheden kort formulerer: “Vi har opnået X mål på Y måde” eller “Vi vil gerne opnå X mål på Y måde”. Ved at sætte ord på sine resultater eller sine ønskede resultater kan man positionere sig i markedet, over for sine kunder og sine samarbejdspartnere.

En virksomheds resultater og retning udgør sammen med forretningsgrundlaget og værdierne selve ledelsessystemet i en virksomhed. Hvis ledelsessystemet er ude af kurs, oplever medarbejderne en form for ratslør i virksomheden: De drejer af alle kræfter skarpt til højre, men virksomheden slingrer på midten – og det går ud over positioneringen.

De svære spørgsmål
Hvis en virksomhed ønsker at kommunikere klart, er det nødvendigt, at den stiller de svære spørgsmål til ledelsessystemet:

  • Går vi i den samme retning?
  • Opnår vi de resultater, vi ønsker?
  • Understøtter vores strategiske værdier driften i virksomheden?
  • Har vi de rigtige regler, og bliver de anvendt til gavn for virksomheden?
  • Hvad er egentlig effekten af vores ledelsessystem?

Kun ved at stille sig selv de svære spørgsmål og besvare dem, kan man foretage de rette justeringer i sin virksomhed, ledelsessystemet og definere målet for sit virke – og det er selve fundamentet for at få et skarpt sprog.

Hvis du har spørgsmål til, hvordan din virksomhed kan blive bedre til at formulere styrende mål, der styrker ledelsessystemet, så er du velkommen til at kontakte mig på info@skarptsprog.dk.

Mange kommunikationshilsner

Louise Lindhagen
Cand.mag., kommunikationsrådgiver og storyteller,
SkarptSprog.dk